top of page

Totální endoprotézy

api_thumb_450_endo_55751171.jpg

Totální endoprotézy

Totální endoprotéza kyčelního nebo kolenního kloubu je v současnosti jeden z nejúspěšnějších operačních zákroků. Před objevením technologie totální náhrady trpěli pacienti s rozvinutou artrózou kloubu chronickou bolestí a ztrátou pohybu. S rozvojem implantování totální endoprotézy více než 90% pacientů po operaci nemá žádnou bolest, nebo jen nepatrnou bolest a chůze již není limitovaná kolenem. Většina pacientů může žít plný a nezávislý život.

Cíle implantace totální endoprotézy jsou (podle pořadí důležitosti)

  • úleva od bolesti

  • stání a chůze, která není limitována postiženého kloubu

  • obnova rozsahu pohybů postiženého kloubu

  • zlepšení stability postiženého kloubu


Totální endoprotéza je zákrok,který si obyčejně vyžádá 10-21 denní hospitalizaci a rehabilitaci, která poté zabere asi 3 - 6 měsíců. Úspěšné absolvování celého procesu Vám umožní těšit se z mnoha let bez bolestí a funkčního omezení Vašeho kolenního či kyčelního kloubu.

bottom of page