top of page

Aplikace ACP (plazma)

Ilustrativní animace​

Videa byla převzata z informačního CD společnosti Artherx GmbH se svolením distributora.

Léčba kloubních bolestí vlastní, destičkami obohacenou krevní plazmou!


V několika posledních letech upoutala pozornost lékařů i pacientů léčebná metoda, která využívá vlastní krevní plazmu a krevní destičky k léčbě nejrůznějších problémů pohybového ústrojí, hlavně bolestí kolenních kloubů při artróze.
 

Hojení tkání v organizmu je složitý koordinovaný proces. Za jeho zahájení jsou odpovědné krevní destičky – trombocyty, které spolu s  červenými a bílými krvinkami tvoří součásti lidské krve. Destičky se uvnitř cév krevního oběhu vyskytují v neaktivní formě, avšak dostanou-li se mimo cévní řečiště, okamžitě se aktivují a začnou produkovat látky bílkovinné povahy (růstové faktory: PDGF AB a BB, TGF beta 1 + beta 2, IGF, EGF, VEGF, bFGF). Tím je nastartován proces hojení v daném místě. Tohoto jevu využívá nová léčebná metoda, při níž je pacientovi ze žíly odebráno malé množství krve, která se poté zpracuje v centrifuze. Tím se oddělí červené a bílé krviny od krevní plazmy s vyšší koncentrací krevních destiček (trombocytů). Takto upravená, na trombocyty bohatá plazma je pak využita k léčebným účelům.
 

Díky novému patentu Arthrex ACP Double Syringe uzavřený systém je nyní možné bezpečně aplikovat vlastní krevní plazmu v ambulantní praxi.

Jak se léčba provádí


Pacientovi odebereme 10 ml žilní krve (stejně jako při odběru krve v laboratoři). Odebíráme ji do speciální dvojkomorové stříkačky (Arthrex ACPTM Double Syringe).

Poté je krev zpracována v centrifuze, kde se odseparuje krevní plazma bohatá na krevní destičky a růstové faktory. Odseparovaná plazma je v dvojkomorové stříkačce přečerpána do menší komory, a to bez jakéhokoliv kontaktu se zevním prostředím. Menší stříkačku poté oddělíme od větší komory, a tím je obohacená krevní plazma připravena k aplikaci.

Pro koho je léčba vhodná?

  • Artróza kolen II. a III. stupně, artróza jiných velkých kloubů

  • Ložiskové defekty kloubní chrupavky, zejména u poúrazových stavů, osteochondrosis dissecans

  • Poruchy kloubní chrupavky I. - III. stupně (artróza, chondromalácie, chondropatie)

  • Léčba akutních a chronických zánětů šlach a vazů

  • Onemocnění úponů šlach a vazů - tzv. entezopatie (např. tenisový loket, golfový loket, ostruha patní, bolestivá třísla aj.)

  • Podpora hojení vazů, svalů, šlach a kostí po úrazech, operacích a plastikách

  • Čerstvé poškození menisků a vazů kolenního kloubu

  • Čerstvé a subakutní částečné poškození kloubních vazů (rameno, rotátorová manžeta, koleno, kloub hlezenní aj.)

 


Výhody léčby autologní krevní plazmou.

Jedná se o biologickou léčbu, kdy léčebné agens je vašemu tělu vlastní. Nehrozí tedy alergické reakce nebo jiné vedlejší účinky, které se mohou projevit naopak při aplikaci cizorodých látek. K odběru a aplikaci je používán unikátní patentovaný uzavřený systém, který zcela vylučuje kontakt plazmy se zevním prostředím, a tudíž zabraňuje její kontaminaci. Odběr krve, její zpracování a následná aplikace jsou prováděny v těsném časovém sledu během jedné návštěvy pacienta v ordinaci. Krevní vzorek není nutno nikam přenášet, čímž je zcela vyloučena možnost ztráty nebo záměny krevního vzorku. Podle několikaletých zkušeností, které v ČR již máme, je účinnost léčby vysoká.

Nevýhodou používání této metody je její nákladnost. Jedná se o nadstandardní léčbu, která není v ČR ani v ostatních státech EU hrazena z veřejného pojištění. V naší ambulanci stojí jedna aplikace 4500 Kč.

Co dělat, když chcete léčbu podstoupit?

Nejprve je třeba absolvovat vyšetření, které provede odborný lékař v naší ambulanci. Přineste s sebou všechny dosavadní nálezy, které máte k dispozici. Lékař případně doplní další potřebná vyšetření (RTG, UZ, CT, MR) a na základě všech dostupných nálezů pak rozhodne, zda je pro vás léčba autologní krevní plazmou vhodná. Zároveň vám sdělí, jaké zlepšení stavu je možné očekávat a za jak dlouhou dobu. Následně provede laboratorní vyšetření, jehož výsledky vyloučí případná zánětlivá infekční onemocnění, při kterých léčba vlastní krevní plazmou není vhodná. Pokud nebudou zjištěny žádné kontraindikace, domluvíme s vámi den aplikace.

Při té příležitosti neváhejte položit lékaři jakékoliv dotazy, abyste získali o této metodě úplné a srozumitelné informace. Následně budete požádáni, abyste podepsali takzvaný „informovaný souhlas“ pacienta s navrhovanou léčbou, jak to vyžaduje platná legislativa v ČR.

Den před aplikací je třeba dodržovat vydatný pitný režim (2500 ml/den). Dále je třeba vynechat mastná jídla a alkohol (!!!). V den aplikace ráno lehce posnídáte čaj a pečivo (absolutně zakázaná je konzumace tuků, tedy např. máslo, Rama atd.) a stále budete dbát na vydatný přísun tekutin. Pět hodin před aplikací již nic nejezte.

 

Postup u jednotlivých diagnóz.

Artróza kolene a jiné defekty kloubní chrupavky
3-5 aplikace v odstupu jednoho týdne, případně po třech měsících ještě jedna aplikace (dle závažnosti postižení).

K léčbě Arthrex ACP (autologní obohacenou krevní plazmou) jsou indikovány chronické bolesti kolen způsobených artrózou II. – III. stupně. U těchto stavů lze kromě významného zklidnění bolestí očekávat též vyhojení povrchních defektů. U pokročilých artróz, kde defekt zasahuje celou tloušťku chrupavky, nelze regeneraci chrupavky očekávat. V takovém případě je nutná endoprotéza.

Zmiňovaná metoda je efektivní proti bolesti a zánětu, proto je její použití výhodné u pacientů, kteří z jakýchkoliv důvodů nemohou nebo nechtějí implantaci endoprotézy podstoupit. Za určitých podmínek ji lze aplikovat také u pacientů, kteří užívají Warfarin.

Úponové bolesti, tzv. entezopatie (tenisový loket, oštěpařský loket, ostruhy patní kosti atd.)
1-2 aplikace v odstupu jednoho týdne.

Léčba pomocí Arthrex ACP (autologní obohacenou krevní plazmou) je vhodná též pro všechny úponové bolesti (entezopatie), způsobené přetížením a následným reaktivním zánětem svalových úponů. Nejčastější jsou epikondylitidy – tenisový loket, oštěpařský loket.

Dále je metoda vhodná při bolestech úponů plantární aponeurosy na patní kost, tzv. ostruha patní kosti, nebo úponu Achillovy šlachy na patní kost.

Chronické nebo poúrazové záněty šlach – hlavně zánět Achillovy šlachy
1-2 aplikace v odstupu jednoho týdne

Poranění menisků a vazů kolenních, hlavně neúplné ruptury zkřížených vazů, stavy po artroskopii, neúplné natržení svalů atd.
1-2 aplikace, dále dle vývoje klinického stavu.

bottom of page