top of page

Rekonstrukce zkřížených vazů

Rekonstrukce zkřížených vazů

Zkřížené vazy jsou hlavní kolenní stabilizátory kolene, které umožňují jeho správnou funkci a optimální poměr mezi zátěží a opotřebením chrupavek . K poranění dochází ve více než 90% případů na předním zkříženém vazu (ACL). Zranění tohoto vazu jsou velmi častá u kontaktních sportů jako je kopaná, házená nebo košíková, častá jsou i při lyžování. Zranění je obyčejně způsobeno kombinací přílišného protažení a vytočení kolene. Typicky zraněný uslyší nebo ucítí prasknutí a bude mít silný nápor bolesti, nestabilitu a otok – způsobený krevní náplní kloubu.

Koleno je nutno vyšetřit a zjistit také přidružená poranění (např. menisků či jiných vazů), a taktiku léčby pak stanovit individuálně. Pokud se jedná o izolované poranění ACL, je možno postupovat v zásadě dvěma způsoby:

1. Operační – náhrada vazu viz. níže
2. Konzervativní – cílenou rehabilitací rozvoj kompenzačních tzv. dynamických stabilizátorů kolene.
Rozhodnutí provede lékař dle zhodnoceného stupně nestability a též aktivity a věku pacienta.

Běžná denní zátěž a některé sporty mohou být docela dobře prováděny i bez zkříženého vazu. Jsou to "pohyb dopředu směřující" sporty jako cyklistika, lehký běh a plavání. Silové sporty, sporty, ve kterých se často mění směr pohybu, nejsou při nestabilitě doporučovány. Dochází ke zvýšenému pohybu v koleně do různých stran, tím dochází ke zvýšenému tlaku na chrupavku, což postupně vede k vzniku trhlinek na chrupavce, poškození obou menisků a dalším poškozením kloubního povrchu. Postupem času tyto defekty vedou k artróze.
 

Možnosti léčby


Léčba poranění ACL prodělala v posledních deseti letech mnoho změn. V dnešní době mají sportovci více než 90% šanci na plné uzdravení.
 

Neoperační léčba

Konservativní léčba je doporučena v případech, kde je koleno stále v akceptovaných limitech stability. Neoperační léčba je rovněž doporučena u pacientů, kteří upraví své aktivity k méně náročným sportům. V těchto případech je třeba zahájit okamžitě speciální rehabilitační program a používat speciální kolenní ortézu během sportovní aktivity.
 

Operační možnosti
Operace zkřížených vazů je vysoce specializovaný výkon a proto je třeba, aby byl prováděn zkušeným operatérem. Technologie se stále vyvíjí.
 

Rekonstrukce
Znamená vytvoření nového vazu použitím náhradní struktury – nejčastěji štěpem z vlastní tkáně pacienta. Každá z uvedených metod má svá pro a proti, jsou i různé možnosti kotvení štěpu.

Dle místa, odkud se štěp odebírá, je možno použít:

 • Štěp z vazu čéšky (tzv BTB štěp : bone-tendon-bone)
  znamená to vzít proužek šlachy zepředu pacientova vlastního kolena. Je považována za zlatý standard u rekonstrukce ACL.

 • Hamstringy
  štěp ze šlachy ohybače kolenního kloubu (m.semitendinosus)
  Výhodou je menší bolestivost odběrového místa , odběr neoslabuje natahovač kolene, kosmeticky příznivější efekt, nevýhodou je nižší mechanická pevnost spojení štěpu z kostí, delší doba vhojování.

 • Dárcovský štěp
  použití štěpu od dárce orgánů , který musí být vyšetřen s negativním výsledkem na všechny známé přenosné nemoci k vyloučení rizik, štěp standardním a velmi přísně sledovaným a složitě uchovávaným metodou hlubokého zmražení. Výhodou je absence odběru a tedy menší operační výkon a výrazně časnější rehabilitace, nevýhodou jsou možné imunitní reakce na štěp a jeho častější odhojení,tedy selhání plastiky z dlouhodobějšího hlediska.
   

U všech typů plastik ACL je možnost použít různých fixačních elementů a to i z různých materiálů – vstřebatelné šroubky či skoby, titan...
 

Pooperační péče
Pacienti jsou hospitalizováni cca 4 dny, poté jsou propuštěni domů. Cvičení s cílem obnovení rozsahu pohybu a posílení svalů začíná v co nejkratším čase po operaci, po propuštění pacienti dochází na cvičení ambulantně. Noha je rovněž okamžitě zatěžovaná při chůzi, nejprve však s pomocí berlí. Chůze bez berlí je možná po cca 3 – 6 týdnech. Jakmile pacient dosáhne pokrčení v koleně na 100 stupňů, je vhodná jízda na rotopedu. Jízda na kole a běh jsou možné nejdříve po 3 měsících. Návrat k fyzicky náročným sportům je možný po 6 měsících, ale pouze v případě, že bylo znovu získáno 90-95% svalové hmoty.
 

Prognóza
Rekonstrukce zkřížených vazů v koleně je vysoce úspěšná operace. 90-95% pacientů může Předpokládat, že se při kvalitní rehabilitaci může za 6 měsíců vrátit k aktivnímu způsobu života.

bottom of page