top of page

Artroskopie

api_thumb_450_artroskopie.jpg

Artroskopie

O artroskopii

Název výkonu - artroskopie pochází z řeckých slov, "arthro" (kloub) a "skopie" (podívat se). Slovo ve slovníku znamená "podívat se do kloubu". Operatér zavede z malé ranky vedoucí do dutiny kloubu a artroskop, optické zařízení přenášející obraz, je vsunut do kloubu. Světlo i obraz jsou prenášeny optickým kabelem do zřízení, které obraz zpracuje a zobrazí na monitoru.

Artroskopie umožňuje přímý pohled na celý kloubní povrch, zejména chrupavku, vazy, menisky a kloubní pouzdro. Operační zákrok se provádí nástroji vsunutými do kloubu přes další malý otvor. Artroskopie je v převážné míře prováděna na kolenním kloubu, provádí se však také na rameni, kyčli, lokti a dalších kloubech.

Mezi nejčastější stavy nalezené v kloubech během artroskopické operace patří:

v koleně

 • poruchy menisku (chrupavky)

 • chondromalacie (poškození kloubní chrupavky různé intenzity a charakteru)

 • poranění dalších struktur kolene (přední zkřížený vaz)...


v rameně

 • odloučení a poškození části úponu kloubního pouzdra na okraji kloubní plochy lopatky

 • poškození šlachy dvojhlavého svalu

 • poškození kloubního povrchu

 • utržená rotátorová manžeta

 • degenerativní poškození rotátorové manžety


obecně v kterémkoliv kloubu

 • zranění

 • zánět nitrokloubní výstelky (revmatismus apod.)

 • uvolněné tělísko - kost nebo chrupavka


Artroskopická operace

Artroskopická operace se provádí při celkové, spinální nebo lokální anestezii, v závislosti na kloubu a celkového stavu pacienta.

K zavedení artroskopu je při provedena malá cca 0,5 - 1 cm dlouhá ranka, někdy může být zapotřebí i několik dalších ranek, ke zlepšení přehledu i v jiných částech kloubu, popřípadě k vsunutí speciálně upravených instrumentů.

Některé operace, které mohou být prováděny pouze artroskopicky, jiné za artroskopické asistence nebo současně artroskopicky i otevřenou cestou.

Možnosti ošetření

 • Ošetření utržené rotátorové manžety v rameni

 • Ošetření nebo vyjmutí poškozeného menisku (chrupavky) z kolena

 • Rekonstrukce předního zkříženého vazu v koleně

 • Odstranění zánětlivě změněné nitrokloubní výstelky (synovie)

 • Ošetření utržených vazů

 • Odstranění uvolněných tělísek v kloubech
   

Po operaci jsou malé jizvy kryty obvazem. Pooperační bolesti a délka úplného doléčení závisí na rozsahu a charakteru poškození kloubu, kvůli kterým byla artroskopie provedena. Uvedené okolnosti určují také délku a typ operace. Pacienti bývají zpravidla propuštěni domů první až třetí den po operaci. Po zákrocích je prováděna rehabilitace.

Možné komplikace

I přes provádění veškerých možných preventivních opatření a velmi zřídka (méně než v 1% všech artroskopických operací), mohou se v souvislosti s operačním výkonem vyskytnout komplikace:

 • infekci

 • krevní sraženiny

 • nadměrný otok nebo krvácení

 • nervově-cévní poškození

bottom of page